Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

CADASTRAREA GRATUITĂ

0

https://www.youtube.com/watch?v=0fS0edA4cuU

Obiectivul principal al programului național de cadastrare este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiectul este finanțat din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, circa patru miliarde de lei, dar și din 312 de milioane de euro fonduri europene.
24 de comune din judeţul Neamţ beneficiază de finanţare din fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a imobilelor şi vor fi întocmite gratuit acte pentru o suprafaţă totală de aproximativ 203.058 ha.