Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

NOI CARDURI DE SĂNĂTATE

0

20.200 carduri naţionale de sănătate tipărite și personalizate recent, sunt distribuite, de aproximativ două săptămâni, titularilor, care sunt asiguraţi ai Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț, cărora nu le-au fost emise până în prezent aceste documente electronice. Titularii acestor carduri naționale sunt elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, sau persoane nou intrate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Cele 20.200 documente electronice au fost preluate de către reprezentanții CAS Neamț de la Imprimeria Naţională Bucureşti și apoi au fost predate Companiei Naționale Poșta Română, în vederea distribuirii.