Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

PRIMĂRIA ȘI-A CRESCUT CALITATEA SERVICIILOR

0

https://www.youtube.com/watch?v=rgTYxn6m5Uk

Municipiul Roman, în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III,a implementat, în perioada august 2018 – august 2019, proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea Sistemului de Management al Calităţii și introducerea Cadrului de Autoevaluare a modului de Funcţionare a instituţiei publice”. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității administrative a Municipiului Roman.

Citește și