Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

TARIFE NOI PENTRU SALUBRITATE

0

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ a fost înființată în data de 02.04.2008 prin voința unanimă a celor 84 de unități administrativ-teritoriale din județului Neamț. Scopul Asociației îl constituie realizarea proiectelor de management integrat al deșeurilor și furnizarea în comun a serviciilor de salubrizare, prin delegarea gestiunii activităților componente unor operatori de astfel de servicii. Desemnarea operatorilor delegați are loc în urma derulării de către Asociație, în numele și pe seama membrilor săi, a unor proceduri de licitație publică, cu respectarea legislației, a Statutului Asociației și a Acordului de parteneriat ce stă la baza asocierii.

Citește și