24 minute de istorie – Generalul Nicolae Dăscălescu

Cu: Sorin Grumuș