Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

ANOMALII LEGISLATIVE

0

Într-o emisiune recentă anunţam că 17 ianuarie este termenul limită până la care Persoanele Fizice Autorizate şi Întreprinderile Individuale trebuie să-şi modifice statutul de funcţionare în sensul limitării numărului de activităţi.