Cotidian – Școala Generală “Vasile Alecsandri” la ceas aniversar

Interviu cu d-na Roxana Pătrăuceanu – directorul instituției
Moderator, Cătălin Năfăreanu (Mark)

www.cnstv.ro