COTIDIAN SPORTIV – LUCIAN MICU – PRIMAR MUNICIPIUL ROMAN

https://www.youtube.com/watch?v=UQd8PGIiVoc

Invitat, Lucian MICU – Primar Municipiul Roman
Realizator TV, Dan STĂNESCU