Cultura Premium | Călătorie la 1900 – Gesturi de noblețe (p1)

https://www.youtube.com/watch?v=bMHfrcDonnU

Castelul Sturdza – Miclăușeni