Cultura Premium | Călătorie la 1900 – Gesturi de noblețe (p2)

https://www.youtube.com/watch?v=60ZOJAXSaM8

Castelul Sturdza – Miclăușeni