Ediție specială – Consiliul Local în interesul tuturor cetățenilor

Invitați,
Iancu Vexler – președinte Comunitatea Evreilor Roman
Radu Chiprian – președinte Comunitatea Rușilor-Lipoveni din Roman
Emanuel Nazaretian – președinte Uniunea Armenilor din România – Sucursala Roman

Moderator, Adriana-Irina Lupu

www.cnstv.ro