GRATUITĂȚI PENTRU TRANSPORTUL LOCAL DE CĂLĂTORI

https://www.youtube.com/watch?v=tB1GajfVFzk

La ședința ordinară a Consiliuliui Local din 30 ianuarie, la care au participat toți 21 de consilierii unul dintre proiectele importante de hotărâre a fost cel referitor la adoptarea Regulamentului pentru 2020 de acordare a gratuităților pe transportul local de călători. Primarul Lucian Micu s-a simțit dator să facă câteva precizări vizavi de regulament, cu referire la persoanele cu handicap ireversibil, care vor primi legitimații anuale și nu lunare.