Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

ÎNCĂ UN TÂRG, ÎNCĂ O REUȘITĂ A CSM ROMAN

0

https://www.youtube.com/watch?v=ZhEd_uzZfTQ

În anul 2015, prin H O T Ă R Â R E A Nr. 219 din 18 decembrie a Consiliului local, S-a aprobat înfiinţarea „Club Sportiv Municipal” Roman (C.S.M. Roman) – cităm — „instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Roman, organizată ca şi direcţie, sub coordonarea executivă a Viceprimarului Municipiului Roman şi a Administratorului Public al Municipiului Roman”. Aşadar o direcţie din cadrul primăriei Roman, ca şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, ca şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ori Direcţia Economică.

Citește și