Orizontul cunoașterii – Mândria, un obstacol pe calea spirituală (p2)

Invitat, Maria Avrămasca
Realizator, Constantin Luca

www.cnstv.ro