Punctul pe I – Consiliul Local Roman în formulă completă (p2)

Ședinta de îndată a C.L. Roman – 19 noiembrie 2020