Televiziunea CNS
www.cnstv.ro

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN

0

https://www.youtube.com/watch?v=tmLsJuBOT2o

Consiliul judeţean Neamţ s-a întrunit în şedinţă extraordinară, joi, 11 aprilie, pentru a dezbate următoarele proiecte de hotărâre înscrise în ordinea de zi:
1. Modificarea Hotărârii Consiliului Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;

Citește și