STATUL ȘI-A AMINTIT DE VETERANII ȘI VĂDUVELE DE RĂZBOI

În sfârșit, statul și-a amintit și de câți au mai rămas din veteranii de război, văduvele de război și marii mutilați de pe urma ultimei conflagrații mondiale. În acest an Centenar, în care aleșii se îngrămădesc în a-și oferi tot soiul de privilegii, a fost legiferată și o indemnizație modică, pentru cele câteva sute de supraveiețuitori ai ultimul război, care trăiesc singuri, săraci și în umilințe de neînchipuit. Așa încât au decis să le subvenționeze o o parte infimă din cheltuielile de întreținere.