ZI DE SĂRBĂTOARE CREȘTINEASCĂ – SCHIMBAREA LA FAȚĂ

Schimbarea la Faţă (sau Transfigurarea Domnului) este un eveniment descris de Evanghelii, în care Iisus din Nazaret a fost văzut de apostolii săi într-o lumină nouă pe Muntele Tabor.Conform evangheliilor Iisus a devenit strălucitor, a vorbit cu proorocii Moise şi cu Ilie, fiind numit Fiul lui Dumnezeu. Interpreţii Noului Testament au clasificat Schimbarea la Faţă drept una din minunile lui Iisus menţionate în Evanghelii.Particularitatea Schimbării la Faţă este aceea că apostolii săi văd în Iisus din Nazaret lumina divină. Similar, conform evangheliei după Ioan, la ultimul discurs public al lui Iisus, apostolii săi au auzit „vocea lui Dumnezeu” în timp ce alţii au auzit doar „zgomot de tunet” se mentioneaza in EvangheIia lui (Ioan 12,29).